Història

Títol Calendari Resum Etiquetes
Conferència "Reivindicant lo Carrasclet" 14/06/2017 Conferència "Reivindicant lo Carrasclet, un heroi oblidat de la resistència antiorbònica 1687-1743" A càrrec de Jaume Borràs... Conferència, Història, Club Excurisnionista