Participació Ciutadana

Informació sobre els processos oberts a la participació de la ciutadania.

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals següents: (i) L’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals següents: (i) L’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus ...
Per donar compliment al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 2015, es fa públic que l'Ajuntament vol aprovar inicialment el Pla especial de desenvolupament urbanñistic, per l'ordenació d'un aparcament d'autocaravanes i caravanes a Vinyols i els Arcs. La qual cosa es fa ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, i normativa urbanística i medi ambiental d’aplicació, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, a l’àmbit del sector ...
Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol aprovar inicialment la nova versió del Pla Parcial número 7 de Vinyols i els Arcs. La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de ...
Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de ...
Particpació ciutadana a les ordenaces fiscals Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable, per poder repercutir ...

Pàgines

Subscriure a