Ajuts i subvencions

Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 22 de juny de 2018 ha concedit una subvenció per import de 6.340'80€ per la seguretat en les piscines.
Inversions Arranjament dels carrers (zona la Masia) Import Elegible 111.364,04€ Concedit 30,35% Import subvenció 34.000, 00€ Data prevista finalització: agost 2018 Despeses corrents Pressupost Elegible 101.564,00€ Concedit 100,00€ Import subvenció 101.564,00 €
La Comissió de subvencions per interessos de préstecs de la diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.240€ per al fiançament del 100% dels interessos de tres préstecs concertats amb el BBVA.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 13 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de 898,58€ per al fiançament d’activitats culturals.
Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 27 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de 1.563'92€ per al fiançament de les despeses de la celebració de la 3a. marató per relleus.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 20 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de 1.682'54€ per al control d’espècies plaga (peridomèstics) i una subvenció per import de 666'76€, per al control del mosquit tigre.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 30 de novembre de 2018 ha concedit una subvenció per import de 15.680,00€ per al funcionament del Centre Llar d’Infants “El Cucut”, a raó de la matrícula del curs 2017/2018.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 13 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per inversió en les despeses de millores a la Sala Polivalent del Centre Cultural, per import de 4.386,29€.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 21 de setembre de 2018 ha concedit una subvenció per l'adequació i renovació dels equips i programari informàtic municipal per import de 15.061'00€
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 9 de març de 2018 va concedir una subvenció per a la millora de l'enllumenat exterior de la urbanització La Masia per import de 13.152€.

Pàgines

Subscriure a