Ajuts i subvencions

Per decret de la presidència de la Diputació de Tarragona número 2019-0003365 s'ha concedit a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs una subvenció per import de 6.895'20€ per la seguretat en les piscines que correspon al 95% del pressupost mínim a executar.
Per decret de presidència de la Diputació de Tarragona de data 23/05/2019 es concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, per les següent actuacions: Inversions Adquisició de béns per peatonalització del nucli antic Import Elegible 17.779'98€ ...
La Comissió de subvencions per interessos de préstecs de la diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.198,29€ i 812,17€ per al fiançament del 100% dels interessos de préstecs concertats amb el BBVA.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per import de 877'55€ que correspon al 18% del pressupost mínim a executar per al fiançament d’activitats culturals.
Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 22 d'octubre de 2019 ha concedit una subvenció per import de 1.624'21€ per al fiançament de les despeses de la celebració de la 2a Milla Urbana de Vinyols i els Arcs que correspon al 35% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió d'1 d'octubre de 2019 ha concedit una subvenció per import de 4.854'21€ per al control de peridomèstic i una subvenció per import de 1.296'77€, per al control de plagues que correspon al 95% del pressupost mínim a executar en ambdós casos.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per inversió en l'adquisició d'aparells per al gimnàs municipal per import de 5.000€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 24 de setembre de 2019 va concedir una subvenció per a la millora de l'enllumenat públic del PE-2 per import de 11.632'50€ que correspon al 95% del pressupost mñinim a executar.
El Consell Comarcal del Baix Camp, ha concedit a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs una subvenció de 6.928,57€ per les obres: Arranjament d'un tram del Camí de Montbrió i Camí de les Deveses.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 16 de juny de 2020 ha concedit una subvenció per al funcionament de la llar d'infants EL CUCUT de 14.557,50€.
Subscriure a