Ajuts i subvencions

Ja Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 3 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 7.660,00€ per la seguretat en les piscines.
Inversions Arranjament dels carrers (zona la Masia) Import Elegible 111.364,04€ Concedit 30,35% Import subvenció 34.000, 00€ Data prevista finalització: agost 2018 Despeses corrents Pressupost Elegible 101.564,00€ Concedit 100,00€ Import subvenció 101.564,00 €
La Comissió de subvencions per interessos de préstecs de la diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.066,34 € per al fiançament del 100% dels interessos de quatre préstec concertats amb el BBVA.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 21 de juliol de 2017 ha concedit una subvenció per import de 874,36€ per al fiançament d’activitats culturals.
Ja Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 27 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 893,50€ per al fiançament de les despeses de la celebració de la 2a. marató per relleus.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 3 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 1.406,88€ per al control d’espècies plaga (peridomèstics) i una subvenció per import de 565,44€, per el control del mosquit tigre.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 17 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 3.602,05€ per la instal·lació d’un analitzador en continu de clor.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 3 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 2.764,18€ per la millora del Consultori mèdic local i adquisició d’un desfibril·lador.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 24 de novembre de 2017 ha concedit una subvenció per import de 15.400,00€ per al funcionament del Centre Llar d’Infants “El Cucut”, a raó de la matrícula del curs 2016/2017.
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona en sessió de 21 de juliol de 2017 ha concedit: Subvenció per costejar les despeses de funcionament del Pavellò esportiu, per import de 2.168,10. Subvenció per inversió en les despeses de millores en el Centre Cultural, per import de 4.485,50€.

Pàgines

Subscriure a