Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió d'1 d'octubre de 2019 ha concedit una subvenció per import de 4.854'21€ per al control de peridomèstic i una subvenció per import de 1.296'77€, per al control de plagues que correspon al 95% del pressupost mínim a executar en ambdós casos.