* Urbanisme, Cultura, Comuniciació i Turisme

Regidora responsable:

Marta Aubaó i Moix

 

martaaubao@vinyols.cat

 

 

https://www.facebook.com/marta.aubaomoix

 

 

Competències i funcions:

Redacció i coordinació dels instruments de planejament urbanístic del municipi,

Organització i promoció de les activitats culturals.

Coordinació dels canals de comunicació tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.

Promoció dels actius turístics del municipi.

Normes subsidiàries del Planejament Urbanísitc del municipi de Vinyols i els Arcs. CONSULTA DE DOCUMENTS
Subscriure a