* Urbanisme, Cultura, Comuniciació i Turisme

Regidora responsable:

Marta Aubaó i Moix

 

martaaubao@vinyols.cat

 

 

https://www.facebook.com/marta.aubaomoix

 

 

Competències i funcions:

Redacció i coordinació dels instruments de planejament urbanístic del municipi,

Organització i promoció de les activitats culturals.

Coordinació dels canals de comunicació tot vetllant per la seva pluralitat i rigorositat.

Promoció dels actius turístics del municipi.

Subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla especial d’inversions municipal (PEIM) 2015 La Diputació de Tarragona, del programa PEIM 2015, subvenciona conjuntament amb la Generalitat de Catalunya les obres de l’arranjament del paviment del C. Ventura i Gassol, per un import de 32.581,00€, que ...
Normes subsidiàries del Planejament Urbanísitc del municipi de Vinyols i els Arcs. CONSULTA DE DOCUMENTS
Subscriure a