Tributs

Títol Calendari Resum Etiquetes
Compte de Pagament Personalitzat de BASE-Gestió d'Ingressos per agrupar i fraccionar tributs municipals 18/12/2017 El Compte de Pagament Personalitzat facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període... Tributs