subvencions

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria subvencions per a interessos de Préstecs 2019 16/03/2018 La Comissió de subvencions per interessos de préstecs de la diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per a inversions, gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 2019 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per inversió en l'... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per a la realització de programes i activitats culturals 2019 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per import de 877'... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per activitats d’esports base i activitats esportives de caràcter extraordinari 2019 13/12/2017 Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 22 d'octubre de 2019  ha concedit una subvenció per import de 1... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) 2019 26/03/2018 Per decret de la presidència de la Diputació de Tarragona número 2019-0003365 s'ha concedit a l'Ajuntament de Vinyols i els... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 2019 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió d'1 d'octubre de 2019 ha concedit una subvenció per import de 4.... Diputació de Tarragona, subvencions
Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 13/08/2018 Per decret de presidència de la Diputació de Tarragona de data 23/05/2019 es concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs... subvencions, Diputació de Tarragona, PAM