subvencions

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria subvencions per a interessos de Préstecs 2018 16/03/2018 La Comissió de subvencions per interessos de préstecs de la diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per a inversions, gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 2018 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 13 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per inversió en... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per a la realització de programes i activitats culturals 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 13 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per activitats d’esports base i activitats esportives de caràcter extraordinari 13/12/2017 Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 27 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de 1.... Diputació de Tarragona, subvencions
Convocatòria subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) 2018 26/03/2018 Ja Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 22 de juny de 2018 ha concedit una subvenció per import de 6.... subvencions, Diputació de Tarragona
Convocatòria subvencions per al finançament de despeses per a la gestió d’espècies plaga, espècies invasores en espais urbans, periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 20 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per import de 1.... Diputació de Tarragona, subvencions
Subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla especial d’inversions municipal (PEIM) 2015 23/11/2017 Subvenció de la Diputació de Tarragona del Pla especial d’inversions municipal (PEIM) 2015La Diputació de Tarragona, del... Urbanisme, subvencions, Diputació de Tarragona
Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 13/08/2018 InversionsArranjament dels carrers (zona la Masia)Import Elegible 111.364,04€Concedit 30,35%Import subvenció 34.000, 00€Data... subvencions, Diputació de Tarragona, PAM