PAM

Títol Calendari Resum Etiquetes
Convocatòria per actuacions del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 2018 13/12/2017 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 9 de març de 2018 va concedir una subvenció per a la millora de... Diputació de Tarragona, PAM
Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 13/08/2018 InversionsArranjament dels carrers (zona la Masia)Import Elegible 111.364,04€Concedit 30,35%Import subvenció 34.000, 00€Data... subvencions, Diputació de Tarragona, PAM