Casal Cultural

Títol Calendari Resum Etiquetes
Tarda de binGo Cívic i solidari 09/10/2017   Tarda de bingo cívic i soliadri amb el municipi de Mont-rpoig del Camp que tindrà lloc al Casal Cultural des de lñes 18h... solidaritat, bingo, Casal Cultural