* Serveis Municipals, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Agricultura.

 

Regidor responsable:

 

Gabriel Pagés i Sabaté

 

 gabrielpages@vinyols.cat

 

Competències i funcions:

Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió dels residus municipals, manteniment de camins rurals.

Suport a la pagesia i a l'activitat del sector primari.

Coordinació amb els cossos de seguretat per garantir l'ordre públic, l'exercici dels drets i llibertats de la ciutadania i la seguretat ciutadana.

Vigilància del compliment de les ordenances municipals i seguretat viària.

 

Subscriure a