Regidories

Els regidros Equipaments serveis i informació d'interès per la ciutadania organitzats per àrees temàtiques

Regidor responsable: l'Alcalde - President Arnau Guasch i Gironaarnauguasch@vinyols.catCompetències i funcions: Impuls i dinamització dels processos de participació ciutadana i relacions ciutadanes.Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal. 
Regidora responsable:Emilia Martínez i Moreno emimartinez@vinyols.cat  www.facebook.com/emi.martinezmoreno Competències i funcions:Gestió pressupostària, intervenció i tresoreria, control de l'execució del pressupost i de l'estat dels ingressos i despeses de la hisenda municipal.Serveis en matèria...
 Regidor responsable: Gabriel Pagés i Sabaté  gabrielpages@vinyols.cat Competències i funcions:Control i gestió en matèria de salubritat, recollida i gestió dels residus municipals, manteniment de camins rurals.Suport a la pagesia i a l'activitat del sector primari.Coordinació amb els cossos de...
Regidor responsable:Joan Llaveria i Vidiella joanllaveria@vinyols.cat  Competències i funcions:Regidoria dedicada a les activitats festives i organització de la Festa Major d'estiu de Sant Joan i la Festa Major de Santa Caterina.Organització d'esddeveniments esportius, gestió dels equipaments...
Regidora responsable:Marta Aubaó i Moix martaaubao@vinyols.cat  https://www.facebook.com/marta.aubaomoix  Competències i funcions:Redacció i coordinació dels instruments de planejament urbanístic del municipi,Organització i promoció de les activitats culturals.Coordinació dels canals de comunicació...
Subscriure a