Noticies

30/04/2020 Hisenda
Amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020, el Decret de la presidència de la Diputació 2020-0000881 i el RDL 8/2020, el President de BASE va suspendre els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament de l’any 2020. Per tant, atesa aquesta suspensió de terminis, us...