Noticies

El Compte de Pagament Personalitzat facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d'un exercici, corresponents a: Impost d’Activitats Econòmiques . Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). Impost sobre...
El proper dimarts dia 24 d'octubre se celebrarà un ple extraorinari a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs en el que únicament es debatran dues mocions. Una en la que es demana aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya arran de l'aplicació de l'article 155 de la COnstitució Espanyola per part...