Incorporació d'un agent cívic al nostre municipi

Incorporació d'un agent cívic al nostre municipi

Aquesta setmana incorporem un nou servei per al nostre municipi: la figura de l'agent cívic.

L'agent vetllarà perquè es compleixin les normes de convivència i civisme. Es centrarà, principalment, en el comportament de les nostres mascotes al carrer i informarà sobre la correcta gestió dels residus i les escombraries. Ja sabeu que els gossos han d'anar lligats i s'han de recollir els excrements. Recordeu que estem en campanya per aconseguir un correcte reciclatge.

Ajudeu-lo a fer un poble més net i cívic!