* Governació, Participació ciutadana i Personal

Regidor responsable:

 

l'Alcalde - President Arnau Guasch i Girona

arnauguasch@vinyols.cat

Competències i funcions: 

Impuls i dinamització dels processos de participació ciutadana i relacions ciutadanes.

Gestió de la contractació pública i del règim intern del personal municipal.

 

Borses de treball
Subscriure a