Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019

print pdf

Per decret de presidència de la Diputació de Tarragona de data 23/05/2019 es concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, per les següent actuacions:

  1. Inversions

Adquisició de béns per peatonalització del nucli antic

Import Elegible 17.779'98€

Concedit 89'43%

Import subvenció 15.900,00€

 

  1. Despeses corrents

                        Pressupost Elegible 43.161€

Concedit 100%

Import subvenció 43.161 €