Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018

print pdf
  1. Inversions

Arranjament dels carrers (zona la Masia)

Import Elegible 111.364,04€

Concedit 30,35%

Import subvenció 34.000, 00€

Data prevista finalització: agost 2018

 

  1. Despeses corrents

                        Pressupost Elegible 101.564,00€

Concedit 100,00€

Import subvenció 101.564,00 €