Convocatòria subvencions per a la realització de programes i activitats culturals 2019

print pdf

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per import de 877'55€ que correspon al 18% del pressupost mínim a executar per al fiançament d’activitats culturals.