Convocatòria subvencions per a inversions, gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 2018

print pdf

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 13 de juliol de 2018 ha concedit una subvenció per inversió en les despeses de millores a la Sala Polivalent del Centre Cultural, per import de 4.386,29€.