Convocatòria subvencions per a inversions, gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, 2019

print pdf

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 14 de juny de 2019 ha concedit una subvenció per inversió en l'adquisició d'aparells per al gimnàs municipal per import de 5.000€ que correspon al 90% del pressupost mínim a executar.