Convocatòria subvencions per a centres de 1r. cicle d’educació infantil de titularitat municipal. (Curs 2017/2018)

print pdf

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 30 de novembre de 2018 ha concedit una subvenció per import de 15.680,00€ per al funcionament del Centre Llar d’Infants “El Cucut”, a raó de la matrícula del curs 2017/2018.